Milyen a jó tábor?

Akik ismernek, tudják, hogy évek óta szervezek napközis, ottalvós táborokat általános iskolásoknak és 1-2 éve már családos tábort és céges táborokat is. Évente több száz gyermek fordul meg ezekben a táborokban. A táborok élménypedagógiai alapokon nyugszanak, a foglalkozásvezetők nagy része pedagógus. Táborszervezőként van pedagógia végzettségem, gyakorlatom. Ezek a táborok mindig bejelentettek, a szervezés mögött költségviselő szervezet (Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft.) áll, munkatársainkkal megbízási szerződést kötünk. Nyugtát állítunk ki a tábori díjakról, a szervezet pedig felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, ez a szervezet főtevékenysége miatt kötelező. Fő tevékenységünk: gyermekek napközbeni ellátása. Ez a biztosítás a táborozó gyerekeket és a táborokban dolgozó munkatársainkat védi.

A dolgozó szülők, akik nem rendelkeznek nyugdíjas, hadra fogható nagyszülőkkel, a nyári szünidőben igyekeznek kivenni a szabadságukat és nem ritkán már februárban tervezik a nyarat.
A legtöbb munkáltató igyekszik segíteni a családos dolgozóknak a nyári szabadságok kiadása során. Sőt! Vannak már olyan cégek is, akik céges táborokat szerveznek a dolgozók gyermekei számára.
Az önkormányzatoknak van napközbeni ellátási kötelezettségük a dolgozó szülők felé a nyár folyamán is, ezt igyekeznek is megoldani. Az önkormányzati fenntartású táborok díja kedvezőbb, de jellemző a nagy létszám, kevesebb pedagógus.

Szép feladat gyerekek számára a vakációban programokat szervezni. Pedagógusként hálás feladat is, mert nem tanítunk (Dehogynem! Csak másképp! Mostanában már egyre többen tudják, mi a tapasztalati tanulás). A szépsége mellett azonban nagy felelősség is. A legtöbb szülő tudja, tapasztalta, hogy sokszor akkor is megtörténik a baj, ha mindkét szülő ott áll a gyerek mellett. Azt szoktam mondani, hogy a táborokban a legrosszabbra tervezünk és a legjobbat reméljük.

Az utóbbi időben több helyen (pl. Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság , HelloAnyu workshop szülőknek) beszélgettem táborokról táborszervezőkkel, szülőkkel.
A táborszervezőkkel való beszélgetések során arra jutottunk, hogy a gyermekvédelmi törvényben a táborszervezésre vonatkozó részt érdemes lenne szakmai körökben megbeszélni és ajánlásokat megfogalmazni egy későbbi törvénymódosításhoz. Az indokolta ezt, hogy jelenleg nem kell a táborszervezőnek pedagógusnak lennie, a cég akár kazángyártással is foglalkozhat, ha a tevékenységei közé felvette a gyermekek napközbeni ellátását. Óriási igény van erre a szolgáltatásra, a szolgáltatók szakmaisága pedig eléggé heterogén.
A szülőkkel való beszélgetésekből kiderült, hogy számukra az a legfontosabb, hogy biztonságban legyenek a gyerekeik, csak ez után jön a program és az étkezés minősége. Sok szülő nem is kérdez rá, nem tudja hol nézzen utána, hogy a tábor bejelentett-e? Ha a tábort bejelentették, akkor a területileg illetékes ANTSZ kiállít egy igazolást erről, amit a táborszervezőnek a tábor helyszínén be kell mutatnia ellenőrzés során. Ha nem tud a táborszervező ilyen igazolást felmutatni a szülő kérésére, akkor az a tábor nem lehet biztonságos… és még a tábori programokról, játék-, sport eszközökről nem is beszéltünk. A táborszervezés szakmai és emberi erőforrás része az, ami látható a szülők számára. Gyakran találkozom azzal, hogy valakik (nincs megadva cégnév csak egy e-mail cím vagy telefonszám) tábort szerveznek, de nem jelentik be a tábort (NM rendelet kötelezi erre a táborszervezőt) a hatóságnál. A jelenlegi szabályozásnál nem feltétel, hogy a tábor szervezője pedagógus legyen. Jobb esetben pedagógusok szerveznek tábort, de ebben az esetben is sokszor előfordul, hogy nincs költségviselő/felelősségvállaló szervezet, cég a tábor mögött… így ezeket a táborokat nem is ellenőrzik… tehát ezek a táborok sem biztonságosak.

Az, hogy van-e bármilyen nyilatkozat, hogy a szülő hozzájárul a gyermek táborban való részvételéhez, szintén fontos. Ha a szülőnek kifogása van a biztonsággal, programokkal, étkezéssel kapcsolatban csak akkor tudja érvényesíteni ezt, ha kapott nyugtát/számlát, amire hivatkozni tud (nem elég a nyilatkozat). A kifogásokat először célszerű a gyermekjogi képviselőnél jelezni (területi illetékességük van) és ha komolyabb a probléma, akkor a Fogyasztóvédelmi, Munkaügyi Felügyelethez fordulni.

A kisebbekkel kapcsolatban: az óvodák, bölcsődék nyáron általában 4-6 hétre zárva tartanak, ilyenkor mennek el szabadságra a dolgozóik. Vidéken rosszabb a helyzet, mert nehezen/nem megoldott a helyettesítő óvoda, bölcsőde a távolságok miatt. Nagyobb városokban van kijelölt helyettesítő intézmény, ahová a szülők vihetik a gyermekeiket. A családi napközik rugalmasabbak, általában kevesebb az olyan időszak, amikor nem fogadnak gyerekeket. Nyáron, ahol a tárgyi feltételek (épület, udvar, elhelyezkedés) adottak, szerveznek tábort közösséghez szokott gyermekek (tehát leginkább óvodásokról, adott családi napközibe járókról van szó) számára. Év közben érvényes a családi napköziben történő ellátásra, hogy a dolgozó szülő egyikének munkáltatója adómentes juttatás keretében támogathatja a dolgozót, úgy, hogy átvállalja a gyermek térítési díjának egészét/egy részét. Ilyenkor a szolgáltató (családi napközi) a cég nevére állít ki számlát, ami a cég oldalán költségszámlaként jelentkezik. Erről szóló cikkek, pl:  http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/a-bolcsode-is-lehet-adomentes-juttatas/ és itt : http://www.csaladhalo.hu/cikk/hatter/csaladi-napkozi-adomentes-beren-kivuli-juttatas-resze-lett ). Sok munkáltató, munkavállaló még mindig nem ismeri ezeket a lehetőségeket, pedig a kisgyermekes dolgozóknak és munkáltatóiknak ezek jó lehetőségek.

Tehát a szülők biztonságos, jó programokat-, megfelelő étkezést biztosító táborokat keresnek. A 6 éves kor alatti gyerekeket nevelő dolgozó szülők nem ismerik eléggé saját lehetőségeiket (pl. családi napközi is lehet adómentes juttatás) és így nem is tudják erre felhívni a munkáltatók figyelmét. Érdemes lenne pedig ezt a lehetőséget kiterjeszteni a nyári szünetre és a nagyobb gyerekekre is. A nyári szünetben ez a lehetőség a szülők anyagi megterhelését nagy mértékben könnyítené meg. A hosszú távra tervező, jól prosperáló cégek vezetői, HR-esei pedig tudják, hogy a legjobb befektetés a saját dolgozóba való befektetés: ha a társadalmi felelősségvállalást a saját dolgozóikon kezdik és ráadásként költségszámlaként betehetik a könyvelésükbe ezt a támogatást.
Erdeiné Csepregi Zsóka táborvezető
Napközis táborok Budapesten
Falusi tábor a Tisza-tónál