Gondolatok az iskolaválasztáshoz szülőknek 1. rész

Juhász Mónika logopédus szakértőnk tollából:
Első rész:

Mikor iskolaérett gyermekünk?

Az iskolaérettség nem egyenlő az okossággal és az ügyességgel. Ez fizikai és pszichés alkalmasságot is jelent az iskolában való megfeleléshez.
• Fontos, hogy legalább 45 percig tudjon padban ülni a gyermek és koncentrálni. (lassan sajnos 6x 45 percig)
• Fontos az elemi mozgások rendezettsége, mert ez az idegrendszeri érettségre utal, mely nélkülözhetetlen az írás-olvasás tanulásánál (szökdelés páros lábbal-egy lábon, lábujjhegyen járás, stb.)
• Kialakult ceruza fogásnak kell lenni
• Bal vagy jobb kéz dominanciájának
• Stabil testséma
• Megfelelő szem-kéz koordináció (a későbbi íráskor szemével tudja követni a leírtakat)
• Kialakult alak-szín-forma állandóság (kis és nagy betűk egymásnak való megfeleltetése, nyomtatott szövegről írottra másoláshoz szükséges készség)

Pszichés alkalmasság ismertetői:
• Iskola iránti érdeklődése, mindez megjelenik játékaiban
• Sikerorientált legyen, motiválja a piros pont

Megfelelő szociális érettség:
• Jó közérzetéhez nélkülözhetetlen, hogy képes legyen kapcsolatokat kialakítani és fenntartani kortársaival
• Ismerje a társas közösség szabályait
• az osztályba való beilleszkedés is hozzájárul az iskolai teljesítményhez